Cách thức thanh toán

SỐ TÀI KHOẢN NH :
TRẦN NGỌC HOÀI
VIETCOMBANK : 0441000678107
TECHCOMBANK : 19033111625014
LIENVIETPOSTBANK : 931777777777
SACOMBANK : 060073045048
DONG A BANK : 0104441703
ACB BANK : 93178888