Chế độ bảo hành Iphone giá sĩ

TẤT CẢ MÁY ĐƯỢC BẢO HÀNH 7 NGÀY
 Lưu ý : KHÔNG BẢO HÀNH MÁY: TREO CÁP, MẤT NGUỒN, NO ALL,MÀN HÌNH, CẢM ỨNG,PIN , VÂN TAY, ICLOUD, NO-IMEI